SM-viesti, R2 [18.9.2011], H50


Väliajat (WinSplits Online)
Väliajat WinSplits Online -palvelussa. Mukana värit, pummiajat ja kaavioita.
Reittihärveli
Piirrä reittisi reittihärveliin, katso muiden reittejä ja suorita animaatio suorituksista.

Sarjat
   Kilpailutiedot
   H35
   H40
   H45
   H50
       1. Os.
       2. Os.
       3. Os.
   H55
   H60
   H65
   H70
   H75
   D35
   D40
   D45
   D50
   D55
   D60
   D65
| Tulokset | Rajaukset (Lehdistötulokset) | Tulostettava sivu

Lähtölista, H50 (Lähtö: 11:10:00)

LNro Joukkue Emit

149Tampereen Pyrintö 1
Pekka Ahonen408050
Mikko Heinämäki153797
Ari Anjala152800
150Hiisirasti
Petteri Vuorinen135861
Jyrki Routsi410509
Timo Asikainen138380
151Hyvinkään Rasti
Roy Parnetti135129
Jarmo Heikkinen40856
Tuomo Kauppinen312905
152Hämeenlinnan Suunnistajat
Ari Heikkilä142890
Pekka Kittilä118155
Juha Lahti153333
153Lappeen Riento
Esa Maajärvi44754
Kari-Veli Niemi44740
Juha Heimala158511
154Kalevan Rasti
Pekka Partanen410472
Markku Piironen128939
Jussi Silvennoinen161537
155Helsingin Suunnistajat 1
Raimo Joensuu79700
Jouko Karamo46535
Raino Lampinen123160
156Kortesjärven Järvi-Veikot
Heikki Vallbacka137616
Eero Hautala40366
Heikki Hakala40346
157Kannuksen Ura
Konttila Sauli160277
Korpijärvi Asko159250
Junkala Eero41886
158Raisu Lumous
Hannu Ahlqvist312884
Ville Laukka157098
Timo Harjula124345
159Helsingin Suunnistajat 2
Esa Lehto126372
Jarkko Jaatela59692
Jouko Malinen141858
160Hämeenlinnan Tarmo
Jari Järvinen154217
Hannu Lähteenmäki152839
Pentti Vepsäläinen126419
161Lahden Suunnistajat-37
Molnar Geza110873
Valonen Kari159122
Kotilainen Matti57918
162OK Raseborg
Otto Von Frenckell152891
Pekka Kauste411904
Björn-Erik Wickholm143529
163Oriveden Ponnistus
Matti Mattila409222
Ari Kuokkanen135500
Antti Uotila46076
164Rasti-Kurikka
Jouko Anttila41560
Juha Rantoja50417
Arvo Ahola82266
165Rastivarsat
Markku Hämäläinen488081
Hannu Laiho141787
Heikki Vestola119017
166Suomusjärven Sisu
Lasse Laaksonen488034
Mauri Sinnelä407152
Jouni Iso-Markku166470
167Suunta Jurva
Erkki Tamminen150703
Esa Kangasmäki149088
Hannu Tamminen138061
168Tampereen Pyrintö 2
Keijo Viilo137410
Tuomo Lusa159872
Jukka Kallio166443
169Turun Metsänkävijät
Hannu Arki411744
Simo Uusikartano44350
Rainer Helkkula412827
170Ylä-Savon Rasti
Kalevi Kivipelto53820
Seppo Keltamäki49355
Hannu Heiskanen161068

Tulospalvelussa SportSoftware: www.olfellows.fi :: ©2011-, olfellows, Jouni Laaksonen